Loading...

Friday, August 07, 2009

Teratur Dalam Urusan

Antara faktor kejayaan seseorang adalah teratur dalam seuatu urusan atau tindakan.
Bagi menjadikan kita teratur dalam setiap langkah, sifat utama yang perlu ada adalah berhati-hati dalam membuat sesuatu keputusan. Lawan kepada sifat ini adalah tergesa-gesa.

Sifat berhati-hati itu adalah dari Allah dan sifat tergesa-gesa itu adalah dari syaitan.

Kenapa perlu sikap ini dalam diri kita?

Yang pertama adalah kerana sikap berhati-hati ini adalah disandarkan kepada Alah. Ia adalah sutu sifat kebaikan dan faktor-fator yang melahirkannya juga adalah kebaikan.

Yang kedua adalah kerana sifat tergesa-esa disandakan kepada syaitan. Ia adalah suatu keburukan dan hasilnya juga adalh keburukan. Antara faktor yang melahirkan sifat ini adalah krana dorongan nafu, tabiat waktu lampau, kejahilan, tiada agenda yang jelas,tidak bertanya kepada yag lebih arif an melupakan sunnahtullah.

No comments: